صفحه شخصی امین فارسیجانی   
 
نام و نام خانوادگی: امین فارسیجانی
استان: مرکزی - شهرستان: اراک
رشته: کارشناسی ارشد معماری - پایه نظام مهندسی: سه
شغل:  طراح
شماره نظام مهندسی:  0-33-120-00111
تاریخ عضویت:  1390/02/07
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
3   نظر / همه نظرات